prism-brain-mapping-jak-wykorzystac-potencjal

Jak wykorzystać potencjał pracownika?

20 lipca, 2020

Ludzie często zadają sobie pytania co zrobić, aby:
• osiągać lepsze wyniki w pracy?
• lepiej dogadywać się z innymi?
• obrać właściwy kierunek własnego rozwoju, czy ścieżki kariery?
Zdarzają się sytuacje, w których odczuwają niewygodę lub nawet dyskomfort z powodu niewykorzystanego potencjału albo konieczności ciągłego wykonywania zadań, w których nie czują się mocni.

Wykorzystanie raportu PRISM pomaga odpowiedzieć na takie pytania i dylematy, zawiera on kilkadziesiąt stron informacji o preferencjach i zdolnościach danej osoby, co stanowi solidną podstawę do formułowania kierunków i celów rozwojowych.

Dzięki PRISM zyskujemy wiedzę o kształcie własnej „Mapy” preferowanych zachowań, wraz z stopniem ich natężenia wskazanym liczbowo na skali od 0 – 100.
Poznajemy te zachowania, które są wiodące (to znaczy, które chcemy prezentować jak najczęściej), jak również te zachowania, których z natury chcielibyśmy unikać (tak zwany „shadow”, czyli cień).

Wiedza ta, połączona z innymi pomiarami znajdującymi się w Raportach PRISM – takich jak:
• pomiar poziomu Odporności Psychicznej,
• Inteligencji Emocjonalnej,
• Rozwoju Kariery,
• Wielkiej Piątki,
daje możliwość zaplanowania i podjęcia działań prowadzących do poprawy poziomu osiąganych wyników w pracy.

PRISM jest instrumentem, którego wyniki są wykorzystywane także w kontekście pozazawodowym – w relacjach rodzinnych, w związkach.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y zapraszamy do kontaktu:
tel: 606 312 416
kontakt@cleverbrains.pl

Najbliższa certyfikacja PRISM Brain Mapping już 24-26.07.2020