zrozumienie-i-komunikacja-w-zespole-clever-brains-mind-mapping

Otwarta komunikacja i zrozumienie w zespole

21 lipca, 2020

W pracy chcemy być przede wszystkim skuteczni i osiągać założone cele, jednak bardzo istotna dla satysfakcji z pracy jest także atmosfera i pozytywne relacje ze współpracownikami.

Otwarta komunikacja i wzajemne zrozumienie budują silne relacje w zespole oraz wspomagają osiąganie celów biznesowych.
PRISM – narzędzie diagnostyczne, z którego korzystamy i które polecamy, pomaga lepiej zrozumieć wzorce działania oraz style komunikacji w różnych kontekstach i sytuacjach.

Warto pamiętać o tym, że ludzie często „przełączają się” pomiędzy swoimi naturalnymi preferencjami w zachowaniach korzystając z tych, które przyniosą im największą wartość dodaną w danej sytuacji.

Jeżeli więc w pracy mają za zadanie przeprowadzić warsztaty albo wystąpić przed grupą kolegów prezentując nowy pomysł, zapewne „skorzystają” z preferencji do zachowań inicjujących. Natomiast w przypadku, gdy otrzymają zadanie z krótkim terminem wykonania, wymagające wniesienia wkładu również przez inne osoby, mogą skorzystać z preferencji do zachowań wykonawczych, wiążących się z „dowożeniem” rezultatów. W obu tych przypadkach będą inaczej się komunikować i będą też inaczej postrzegani przez współpracowników.

Ponieważ mózg jest plastyczny, ludzie w toku codziennej pracy adaptują swoje naturalne preferencje w odpowiedzi na wymogi sytuacji.
Jednak w sytuacjach silnego stresu często powracają nieświadomie do preferencji naturalnych, których ujawnienie nie zawsze niesie z sobą pozytywny efekt.
Na przykład, bardzo silna naturalna preferencja do zachowań oceniających, która w typowym dniu pracy jest stonowana, w momentach stresu może być bardziej nasilona i tym samym – odbierana przez współpracowników jako nadmierne krytykowanie.

Podświadome korzystanie z naturalnych wzorców zachowań w sytuacji silnego stresu występuje z powodu wysokiego poziomu aktywności ciała migdałowatego w mózgu stanowiącego element układu limbicznego, którego aktywność powoduje „alarm” i działanie instynktowne, w miejsce przemyślanego (efekt „zalania emocjonalnego).

PRISM daje możliwość stworzenia siatki kompetencji zespołu na bazie Raportów indywidualnych, dzięki czemu zyskujemy natychmiastową wiedzę o tym, jak wygląda nasz „koszyk kompetencji”, z którego możemy czerpać, a które kompetencje warto uzupełnić – dostajemy równocześnie informacje jak się komunikować z członkami zespołu a to jak wiadomo klucz do sukcesu.

Jeżeli jesteś zainteresowana/y zapraszamy do kontaktu:
tel: 606 312 416
kontakt@cleverbrains.pl